UndergroundHipHopAmsterdamUnderground (Eng.: ondergronds) is de subcultuur waarin idealistische of kunstzinnige uitingen zich al dan niet bewust afzetten tegen de uitingen voor het grote publiek; de uitingen betreffen onder meer de beeldende kunst, literatuur, muziek, film en mode, en ook de media waarin idealisme of alternatieve levenswijzen een belangrijke rol speelt. Kenmerkend zijn veelal de selecte publieksgroep en daardoor de relatieve onbekendheid, de idealistische of kunstzinnige eigenheid voor laten gaan voor commercie/financieel gewin, en de drang naar kunstzinnige vernieuwing (avant garde)

Underground is een tegencultuur en kan overeenkomsten hebben met de DIY-mentaliteit zoals dit ook in de krakersbeweging heerst. Idealisme of maatschappelijke betrokkenheid ligt vaak ten grondslag, zoals veganisme, anarchisme, autonomie, wereldvrede. Veelal is er een scenevorming met bijbehorende alternatieve uitingen in kleding en gedrag.


 

Member of The Internet Defense League

p>